AMDstaete

Links

Privacy

AMDstaete Advocatuur en Mediation respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Persoonlijke informatie die u verstrekt, behandelt AMDstaete vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Het Protocol Privacy en AVG kunt u hier raadplegen en eventueel downloaden.