AMDstaete

Rechtsgebieden

AMDstaete staat voor uw recht.

Onderwijsrecht

Huisvesting, afvloeiingsregeling, ontslag, geschil met de medezeggenschapsraad/ouderenraad, verwijdering van een leerling? Ook bij onderwijsvraagstukken wordt steeds in overleg met u bepaald welke strategie het beste is: Adviseren op de achtergrond, overnemen van de kwestie, mediation of procederen?