AMDstaete

Tarieven

Bij aanvang van de zaak wordt een afspraak gemaakt over het geldende tarief.

Kostenindicatie

AMDstaete staat voor duidelijkheid. Inzicht in de kosten en de tarieven worden geschetst aan de hand van een inschatting. AMDstaete maakt een prognose op basis van de informatie die u verleent. Rechten aan deze prognoses kunnen niet worden ontleend. Wilt u een prognose, maak een afspraak voor een kort overleg.

Gesubsidieerd rechtshulp

Heeft u juridisch advies nodig of bijstand bij een procedure? En kunt u geen advocaat of mediator betalen? Dan heeft u recht op een vergoeding voor de kosten. Dit heet een toevoeging. Particulieren en sporadisch zelfstandige ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp). Dit gelt voor juridisch advies of bijstand bij een procedure. Dit geldt voor een de inhuur van een advocaat of een mediator. De overheid betaalt de subsidie, echter de bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld griffierecht rechtbank, leges gemeente, mogelijke extra kosten deurwaarder, betaalt u zelf. Onder omstandigheden kunnen de kosten vergoed worden door de gemeente of u kunt in aanmerking komen voor verlaging van deze kosten.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u rechtsbijstandsverzekering aangesloten? Dan heeft u recht op een eigen gekozen advocaat. Dit geldt ook als de advocaat van de verzekeraar de zaak kan behandelen. Regelgeving hierover zijn volgens de bepalingen van het Europese Hof van Justitie. Tot welke bedragen de juridische kosten worden vergoed, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden – en clausules. In sommige gevallen heeft u ook een eigen risico.

AMDstaete zal altijd haar best doen uw kosten zo laag mogelijk te houden.